Образование Несебър   |   Община Несебър    |  МОН  |    ДАЗД   |   Къде да уча ?   |   БГ образователен портал   |  БГ портал на знанието    |   Национален образователен портал
   | 
   | 
   | 
   | 
   | 
   | 
150 години светско училище в с. Оризаре 150 години светско училище в с. Оризаре 150 години светско училище в с. Оризаре 150 години светско училище в с. Оризаре
На 14.04.2014г.- патронния празник на ОУ "Г.С.Раковски" с.Оризаре, общ. Несебър ние чествахме 150-годишнината на училището.
150 години светско училище в с. Оризаре
Основано през 1873 година, като светско училище в малка сграда намираща се в северната част на настоящият двор от 8 декара, дарен от жител на същото селище, носещо в този период името Бараклий.
Данни доказват съществуването на църковно, килийно училище още през 1867г. и 1873г.. Информацията е от регистри от 1676 г.. Носи с гордост и преклонение името на великия българин Георги Стойков Раковски, приет за патрон на училището след 1930г. Доказателства за борбеността на несломимия дух на прогресивната селска интелигенция в този исторически период, осъзнала необходимостта от просвещение и съхраняване на българщината. В училището е съхранен споменът от подвига на една от първите учителки Донка Йорданова избродирала първото училищно знаме и костюми за фолклорна група през 1927 година. И днес гордост са спомените от изявите на учениците извън училището и селището. По разработен и защитен проект от директора на училището към Инициативен фонд на Европейска програма „ФАР” се усвоиха средства от Европейски фондове още през 1998г.-изгради химическа лаборатория с 20 работни места за ученици с индивидуални набори от химически вещества и съдове за експериментална работа и един набор за демонстрационни опити от учителя, светеща периодична система, техническа везна, резервни банки вещества.

Прочети цялата статия:
Историята на ОУ "Георги С. Раковски"
Обучението на учениците се осъществява от квалифициран учител по класове в свободно избираема подготовка ”Компютър”-осем групи по един учебен час седмично.
В училището функционират два  компютърни кабинета, състоящи се от компютърни системи за ученици, сървър, цветен принтер, скенер, доставени по Програма на Министерството на образованието и науката. С предоставеният софтуерен продукт- енциклопедия се провеждат учебни часове по история, география, биология, химия и учениците работят самостоятелно с компютърните системи под ръководството на съответния преподавател. Доизградене  кабинета с още 9 компютърни системи, мултимедия, проектор, екран с дистанционно управление, дистанционни слушалки и експлоатацията му и като кабинет за чуждоезиково обучение.
Вътрешният интериор на училищната сграда - богато озеленена, подредени изложби от рисунки, мартеници, предмети изработени от ученици създава уют, приятно настроение, предразполага учениците и педагогическият екип за ползотворна работа.


Прочети цялата стати
Материална база
ОУ Георги Раковски
   | 
Оризаре
Профил на купувача
na4alobg.com               copyright©2016